Số 10N03 Thọ Tháp, Dịch Vọng, Cầu Giấy, Hà Nội
0918.725.089 - 0977.409.606
giupviecvanphuc@gmail.com

Quy trình thuê người giúp việc

Quy trình 1 Đăng Ký Dịch Vụ.
Quy trình 2 Ký Hợp Đồng Thanh Toán Phí Thử Lao Động 1 – 10 Ngày.
Quy trình 3 Hỗ Trợ Giải Quyết Kịp Thời Các Vấn Đề Phát Sinh Trong 1 Tháng Đầu

Khách hàng nói gì về chúng tôi